top of page
Vår förskola
IMG_5404.JPG

Till Abrigos arbete hör också en förskola, Creche Isabel, som tar emot 45 barn till ensamstående föräldrar som bor i de omkringliggande kåkstäderna. Creche Isabel är den enda förskolan i kommunen som erbjuder heldagsomsorg och därigenom ensamstående föräldrar möjlighet att yrkesarbete med tryggheten att deras barn är väl omhändertagna. Förskolan arbetar med utbildade lärare, och är målinriktad – vare månad har ett tema som uppmärksammar olika samhällsgrupper och samhällsförhållanden och frågor som respekt, tolerans, rättvisa och rätten att få vara annorlunda.

bottom of page