top of page
Vår organisation och styrelse i Brasilien

Abrigo Rainha Sílvi är registrerad och godkänd av den brasilianska regeringen under namnet Associação Abrigo Rainha Sílvia, med registreringsnumret CNPJ 00.209.097/0001-47

 

Hedersordförande:

H. M. Drottning Silvia

 

Ordförande för årsmötet: 

Ambassadör Per Arne Hjelmborn

 

Administrativt och ekonomiskt råd

Ordförande Björn Salén

Vice ordförande: Francesca Abugoche Kilde

Sekreterare: Christin Betts

 

Styrelse

Ordförande: Lena Lundgren

Vice ordförande: Jeanette Lorvik

Skattmästare: Victor Castro Salvador

Sekreterare: Betina Lauritsen

Vice sekreterare: Maud Kennedy

bottom of page