top of page
VÅR FÖRSAMLING

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra”

 

Abrigo Rainha Silvia har inte som sin uppgift att bedriva mission. De som söker Abrigos hjälp behandlas lika oavsett kyrkotillhörighet, tro eller avsaknad av tro.

Men Brasilien är ett land som genomgår en snabb religiös omvandling. Den tidigare helt dominerande katolska kyrkan har på kort tid förlorat 50% av sina medlemmar, samtidigt har protestantiska kyrkor, av många karismatiska schatteringar ökat till omkring 30% av befolkningen. En mycket stor del av befolkningen söker sig till kyrkor, som talar mer om fördömelse än tolerans. Församlingen Sankta Maria Madalena, är en luthersk församling som inte finansieras av medel till verksamheten, erbjuder ett andligt stöd baserat på Ordet, Doper och Nattvarden. Den vill vara en församling med dörrar öppna mot en våldsam omvärld och erbjuda fred, tröst och uppmuntran utan inslag av intolerans, fanatism eller ekonomiska intresse. öppen för alla, utan fördomar och långt från varje form av fanatism, intolerans eller ekonomiska intressen. En kyrka mitt i samhället, och mitt i kampen för förändring-Sankta Maria Magdalena är Abrigos viktigaste kontakt med folket i kåkstäderna, med över 2000 besök per år och drygt 100 dop. Den lutherska kyrkan anlände till Brasilien 1801 med de första invandrarna från Tyskland och har idag drygt en miljon medlemmar.

bottom of page