top of page
Vårt arbete
IMG_8119.JPG

Sedan 1989 har Abrigo Rainha Sílvia varit verksamt som ett härbärge för kvinnor som är gravida eller redan har barn och som befinner sig i en socialt utsatt situation. Många av kvinnorna befinner sig på på flykt undan våld i nära relationer. Det främsta målet för arbetet är att ge hjälp till samhällsinklusion och ekonomisk självständighet genom skolutbildning och yrkesförberedande kurser. Vi är övertygade om att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp där kvinnor bemöts som medarbetare i sin egen och samhällets förändring och inte som objekt för välgörenhet.

Abrigo erbjuder hjälp genom ett mångprofessionellt arbetslag med socionom, sjuksköterskor, psykolog, tandläkare, pedagog och lärare, advokat, präst och ungdomsledare.

Vi ser med glädje och stolthet hur vårt arbete under tre årtionden har lett till att kvinnor fått hjälp att bryta upp från destruktiva relationer och levnadsvillkor, lärt känna sin styrka, skaffat sig utbildning, arbete och bostad – och uppnått ett självständigt liv.

 

Som ett exempel på omfattningen av vårt arbete kan nämnas att vi under 2018 kunde erbjuda 4.628 övernattningsdygn och över 65.000 måltider!

Vår historia
Våra projekt
Vår församling

Abrigo Rainha Silvia har inte som sin uppgift att bedriva mission. De som söker Abrigos hjälp behandlas lika oavsett kyrkotillhörighet, tro eller avsaknad av tro.

bottom of page