top of page
Kvinnohälsa

Abrigo erbjuder sjukvård med kvalitet och medmänsklighet. En viktig del av vårt arbete handlar om hälsa, hygien och en hälsosam livsstil. En leg. Sjuksköterska med speciaistlutbildning , två sjukvårdsbiträden, socionom och psykolog, samt en nutritionist ser till att kvinnor och barn får den vård och den vägledning de behöver.

Samtliga barn som bor på Abrigo eller studerar vid förskolan genomgår regelbundna hälsokontroller, så att vi kan följa barnens utveckling. För att understryka kvinnors delaktighet i sin och barnens hälsa ordnas varje månad föredrag, seminarier och samtal kring frågor som hygien, sexualitet och barnsjukdomar.

”Jag kom till Abrigo för 20 år sedan som hemlös, gravid tvåbarnsmamma. Genom Abrigo fick jag hjälp att fullborda mina studier, och utbilda mig till först sjukvårdsbiträde och sedan undersköterska. Idag är jag 44 år, och arbetar på Abrigo sedan 2003. Och med Abrigos stöd vågade jag ta steget och söka till Sjuksköterskehögskolan, där jag började i mars 2019. På Abrigo tar hand om den gravida kvinnans, hennes hälsa och barnets som hon väntar. Vi inkluderar de ofta mycket unga kvinnorna i samtal och föredrag och talar om risker och vad de måste tänka på. Och barnet följer vi från foster till spädbarn och vidare under de första åren. De får lära sig vikten av att amma, och många andra grundläggande ting, som de inte kände till. Vi är också angelägna att informera om sjukdomar, inte minst riskerna sexuellt överförbara sjukdomar och om hur man skyddar sig. Efter alla år här på Abrigo ser jag fram emot varje nytt möte med en hjälpsökande kvinna och gläder mig åt varje barn som föds. Jag tror att jag inte bara genom min utbildning utan också genom min egen personliga erfarenhet hjälper kvinnor att komma vidare."

Claudineia Figueiredo, undersköterska

Sedan 1989 har Abrigo tagit emot gravida kvinnor och ensamma mammor från samhällets mest hopplösa marginaler. Under senare har också en växande grupp kvinnor sökt skydd på Abrigo för att undkomma våld i nära relationer eller hot från kriminella gäng. Vi erbjuder stöd till de kvinnor som vill få hjälp att börja ett nytt liv, uppmuntrar aktivt att de gör polisanmälningar och stöder genom hjälp av socionom och advokat. Men det räcker inte med att bryta ner våld och övergrepp mot kvinnor, något måste också byggas upp: Självständighet och självförsörjning. Utbildning och delaktighet i samhället är viktiga redskap för att kvinnor tillsammans med sina barn skall finna vägen till ett liv i trygghet och med framtidstro.

DSC_0447.JPG
DSC_0010.JPG
bottom of page