top of page
Vi behöver Din hjälp!

Abrigo Rainha Sílvia är erkänd som en filantropisk stiftelse av den brasilianska regeringen, och står under kontroll av brasilianska myndigheter.

Den största delen av våra gåvor kommer från enskilda, föreningar och företag i Brasilien, Sverige och Norge.

Välkommen att stödja vårt arbete direkt, eller via någon av våra understödjande organisationer i Sverige.

Ett sätt att stödja vår verksamhet är genom en minnesgåva eller hyllningsgåva

IMG_4725.JPG

Du kan också stödja vårt arbete genom en minnesgåva eller hyllningsgåva.

Kontakt med insamlingsstiftelsen via mail  info@abrigo.se

 

Våra gåvokonton:      Plusgiro 90 40 45 – 2    Bankgiro 904 – 0452 Swish 123 904 04 52

Vårt gåvokonto i Norge SEB 9750.06.25329 ”Abrigo” .

DU KAN OCKSÅ GE EN GÅVA ON-LINE

PayPal ButtonPayPal Button

Eller direkt till arbetet i Brasilien:

Vi har ett ibankonto: IBAN:  BR1090400888033970130004844C1   

Banco Santander (Brasil) S.A.  Ag. 3397

Swift: BSCHBRSP 

Holder: Associação Abrigo Rainha Sílvia 

Våra sponsorer

bottom of page