top of page

Avdragsrätt för gåvor

Till våra svenska givare

Från den 1 juli 2019 återinför regeringen avdragrätten för gåvor.

Vår svenska systerorganisation Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia är en av de stiftelser som omfattas av rätten för skatteavdrag.

För att en gåva ska bli avdragsgill införs en gräns på minst 200 kronor per gåvotillfälle. Den som skänker totalt 6 000 kronor per år kan få sin skatt sänkt med maxbeloppet, 1 500 kronor.

Om Du via info@abrigo.se meddelar Ditt personnummer, så meddelar Insamlingsstiftelsen för Abrigo skatteverket, och i den deklaration Du får 2020 är avdraget redan genomfört!

bottom of page