top of page

Minnes- och högtidsgåva

Här kan du enkelt skriva ut antingen ett minnesblad eller ett för högtidsdagen. Välj ett av alternativen nedan, du laddar då ned det valda alternativet i pdf-format och kan sedan fylla i bladet på din dator, och sedan skriva ut det.

Minnes- och gratulationsblad kan också beställs genom att maila info@abrigo.se. Ange om det gäller minnesblad eller gratulationsblad samt namn på mottagare och avsändare och om du vill sända med en hälsning på bladet. Glöm inte att skicka med en adress dit vi ska skicka bladet.

Om du skriver ut bladet själv anteckna i meddelandefältet ”Minnesblad/gratulationsblad sänt”.

​Gåvor förmedlas genom Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia:

Plusgiro 90 40 45 –2 | Bankgiro 904 –0452 | Swish 123 904 04 52

 

Eller direkt till Abrigo

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page