top of page

Årsredovisning 2019 - 2020

Årsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Revisionsberättelse

Årsmötet 2020

Vår historia
Våra projekt
Vår församling

Abrigo Rainha Silvia har inte som sin uppgift att bedriva mission. De som söker Abrigos hjälp behandlas lika oavsett kyrkotillhörighet, tro eller avsaknad av tro.

bottom of page